Thursday, January 26, 2017

ഞാനും ഞാനും

ഞാൻ നല്ല ദിനങ്ങൾ കണ്ടു
ഞാൻ ചീത്ത ദിനങ്ങളും കണ്ടു.
എനിക്കു എല്ലാം ഇല്ല,
പക്ഷെ എനിക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്.
ഞാൻ വേദനയിൽ ഉണർന്നു,
എന്നാലും ഞാൻ ഉണർന്നു,
ഞാൻ പൂർണ്ണല്ല
എന്നാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്.

No comments: