Thursday, October 19, 2017

ഞാനും അവരും

ഞാൻ അവരെ സ്നേഹിച്ചു,
അവർ എന്നെയും.
എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അവരെ എപ്പോഴും തേടിയിരുന്നു,
എന്റെ ചിന്തകൾ അവരെ കുറിച്ചും.

എന്റെ അന്തരംഗത്തിൽ ഒരേ ഒരു ശബ്ദം,
എന്റെ മനസിൽ,
എന്റെ ശരീരത്തിൽ,
എന്റെ ഹൃദയത്തില്..

ഒരു നാൾ, ആ ഒരു നാൾ
അവർ പോയി മറഞ്ഞു.
അവസാന കത്തിൽ
ഇതു നമ്മുക്ക് നല്ലതു എന്നെഴുതി.

അവർ എൻ കൈയെത്തും ദൂരത്തു,
ഒരു വിളിപ്പാട് അകലെ.
മുഖത്തോട് മുഖം കണ്ടിട്ടും
അവർ പരിചയം നടിച്ചില്ല.

എല്ലാം ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു,
മനം നീറിയാലും !
ഒരു നാൾ അവർ വരും
എന്ന പ്രതീക്ഷയുമായി.

ദിനങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോയി
മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾക്കു വഴി മാറി
ജീവിതം മുന്നോട്ടു കുതിച്ചു പാഞ്ഞു
അവർ മാത്രം വന്നില്ല.

ഓർമകൾ അവർ വിറ്റു തുലച്ചു
സ്നേഹം അവർ കുപ്പയിൽ എറിഞ്ഞു,
ഞാൻ എൻ സത്യം അവർ വിസ്മരിച്ചു
ഞാൻ എന്നത്തേയും പോലെ ഏകനായി.

എന്റെ ഓർമ്മ കൊഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
എന്റെ കാഴ്ച്ച മറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
എന്റെ ശ്വാസം നിലച്ചിരുന്നെങ്കിൽ
ഞാൻ ഉറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ.

അവർക്കു
എല്ലാം പൊള്ള
എല്ലാം കളവു
എല്ലാം വെറും രസം.

Thursday, October 5, 2017

Letter from Son

Dear Dad,

I don't no what is day and night.
I don't no when I am hungry or not.
I don't no I should drink water if thirsty.

I don't have WhatsApp or Facebook to spend time.
I don't meet people other than you take me.
I don't have friends apart from the ones you introduced.

All I know are the toys which u got me.
I know when to open my mouth when u  feed me.
I know when you put me in my bed I need to sleep.
Above all these I know I just have you and mom.

With Love
Son

Monday, October 2, 2017

കമ്പിളി

ഞാൻ നിന്നെ പൊതിഞ്ഞു,
ശിശിരത്തിന്റ കാഠിന്യത്തിൽ നിന്ന്,
കൂരിരുട്ടിലെ മൗനത്തിൽ നിന്ന്,
വെറുപ്പിന്റെ ഗന്തത്തിൽ നിന്ന്.

നീ അന്നും വസന്തതിനായി കാത്തിരുന്നു.
നന്ദി വേണ്ട, അല്പം കരുണ?

വസന്തം വന്നു,
നീ ഓടി അകന്നു.
ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം?
ഒരു സ്നേഹ തലോടൽ?

കുപ്പയുടെ അടി തട്ടിൽ
എന്നെ നീ ഉപേക്ഷിച്ചു!
നിന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചവർ
നിൻ സ്നേഹിതരായി!

കുപ്പയുടെ നാറ്റം ഞാൻ സഹിച്ചു,
നിൻ അവഗണന എന്നെ തളർത്തി.
നീ മാറിയില്ല മലോകർക്കു, 
എന്നെ മാത്രം നീ ഉപേക്ഷിച്ചു.

നി തുടർന്നു,
സഖികളുമൊത്തു,
വസന്തത്തിലെ നീരാട്ട്,

വസന്തം മാറും
വീണ്ടും ശിശിരം വരും,
അന്ന് നീ എന്നെ ഓർക്കുമോ?
ഓർത്താലും കുപ്പയിലെ
എന്നെ നീ വീണ്ടെടുക്കുമോ?

പുതു വസ്ത്രം വരും,
അവർ എൻ വിധി അറിഞ്ഞില്ല,
നീ അന്നും വസന്തത്തിനായി
കാത്തിരിക്കും
അവരും കുപ്പയിലെറിയപ്പെടും!

ചില ജീവിതങ്ങൾ
ചവിട്ടി മെതിക്കാൻ!
ചിലതു മെതിക്കപ്പെടാൻ.
കമ്പിളി ജീവിതം അല്പയുസു!!!

Sunday, June 4, 2017

നീയും ഞാനും

ഞാൻ നിന്നെ സ്‌നേഹിച്ചു,
നീ എന്നെ വെറുത്തു.
ഞാൻ നിന്നെ കരുതി,
നീ എന്നെ അവഗണിച്ചു.
നിനക്കു ഞാൻ റോസാ പുഷ്പം സമ്മാനിച്ചു,
എനിക്കു നീ മുള്ളുകൾ തിരികെ തന്നു.
ഞാൻ നിനക്കായി കാത്തിരുന്നു,
നീ എന്നെ മറന്നു.
ഞാൻ എന്റെ സൗഹൃദം വെട്ടിച്ചുരുക്കി,
നിനക്കു സുഹൃത്തുകൾ അനേകാരായി.
എന്റെ കണ്ണിൽ നിണം ഒഴുകി
അതു കണ്ടു നീ ആർത്തട്ടഹസിച്ചു.
എന്റെ കുടുംബം ചാരമായി,
അതും കൂട്ടി നിന്റെ ഭവനം പണിതു.
എന്റെ മക്കൾ അനാഥരായി,
നിന്റെ മക്കൾ അവരെ പുശ്ചിച്ചു.
ഞാൻ ആരെന്നു നീ ചോദിച്ചു
ഞാൻ ഒരോർമ്മ ആയി.
പുതു വസന്തങ്ങൾ നിനക്കായി കാത്തിരുന്നു,
എന്റെ ജീവനറ്റ ദേഹി മഴയിൽ ഒളിച്ചുപോയി.
എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു,
പുതിയ ഞാൻ അവതരിച്ചു.
നീ ആർത്തട്ടഹസിച്ചു,
നീ പഴയതു ആവർത്തിച്ചു.
കാലം കഴിഞ്ഞു
നീ മാറിയില്ല.

Sunday, February 19, 2017

Easy to say, tough to do

They told it's ur own
They told to be with him
They told to love him
They told to care him.

We started loving each other
We started walking together
We started thinking alike
We started being together.

Life was with him
No life without him
He  even counted,
each of my heartbeats.

Now that he is away
They told not to talk
They told don't bother
They told to forget.

It was easy to say
It was tough to practice.
It was easy to separate
It is tough to unite.

You were in my breathe
You knew my thoughts
Still knowing I miss you
You just ignored me.

Sunday, February 5, 2017

അന്ത്യ നിമിഷം

ഞാൻ അകന്നു
സ്നേഹിതരിൽ നിന്ന്
രക്ത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന്
പരിചയകാരിൽ നിന്ന്.

ഞാൻ ഓർത്തു
എന്റെ ബാല്യം
എന്റെ കൗമാരം
എന്റെ ജീവിതം.

ഞാൻ പശ്ചാത്തപിച്ചു
എന്റെ തെറ്റുകൾ കണ്ട്‌
എന്റെ നഷ്ട നാഴികയെ ചൊല്ലി
എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ നിനച്ച്‌.

ഞാൻ ഭയന്നു
രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതോർത്തു
ഹൃദയം നിശ്ചലമാകുന്നതോർത്തു
ശ്വാസം പോയി മറയുന്നതോർത്തു.

ഞാൻ എഴുതി
അവസാനമായി
ആർക്കോ വേണ്ടി
എന്തിനോ വേണ്ടി.

ഞാൻ കേട്ടു
ഹൃദയം പെരുമ്പറ കോട്ടുന്നു
ഞരംബുകൾ മുറുകുന്നു
ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്നു
ആരൊക്കെയോ നിലവിളിക്കുന്നു.

Wednesday, February 1, 2017

പാറാവുകാരന്‍

ഞാന്‍ അറിയുന്നു
ഞാന്‍ ആരെന്ന്
ഞാന്‍ അറിയുന്നു
ഞാന്‍ എന്തെന്ന്.

ഞാന്‍ അറിയുന്നു
എന്‍ ശബ്ദമെന്തെന്നു.
ഞാന്‍ അറിയുന്നു
എന്‍ നിറമെന്തെന്നു.

ഞാന്‍ അറിയുന്നു
എന്‍ ജാതി എന്തെന്ന്.
ഞാന്‍ അറിയുന്നു
സ്നേഹിതര്‍ക്കു ആരെന്ന്.

ഞാന്‍ അറിയുന്നു
എന്‍ നാവിന്‍ കുരുക്ക്.
ഞാന്‍ അറിയുന്നു
എന്‍ കാതിന്‍ ബന്ധനം.

ഞാന്‍ കാണില്ല
ഞാന്‍ മിണ്ടില്ല
ഞാന്‍ കേള്‍ക്കില്ല
ഞാന്‍ ചിരിക്കില്ല.

Tuesday, January 31, 2017

നിനക്കായി

നിനക്കായ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു,
നിൻ സ്വരം കേൾക്കാൻ.
നിനക്കായ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു,
നിൻ കാലൊച്ച കേൾക്കാൻ.

നിനക്കായ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു,
നിൻ നാറു മണം ശ്വസിക്കാൻ.
നിനക്കായ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു,
നിൻ കരം ഗ്രഹിക്കാൻ.

നിനക്കായ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു,
എൻ മനം തുറക്കാൻ.
നിനക്കായ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നു,
എൻ മനം കുർളിർക്കാൻ.

നിയോ വേറെ പുഷ്പം തേടി പോയിരുന്നു,
പുതു മധു നുകരാൻ,
പുതു അനുഭൂതി തേടി
പുതു സ്നേഹത്തിൽ അലിയാൻ.


Thursday, January 26, 2017

ഞാനും ഞാനും

ഞാൻ നല്ല ദിനങ്ങൾ കണ്ടു
ഞാൻ ചീത്ത ദിനങ്ങളും കണ്ടു.
എനിക്കു എല്ലാം ഇല്ല,
പക്ഷെ എനിക്കു വേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട്.
ഞാൻ വേദനയിൽ ഉണർന്നു,
എന്നാലും ഞാൻ ഉണർന്നു,
ഞാൻ പൂർണ്ണല്ല
എന്നാൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്.

Wednesday, January 18, 2017

Dream

I talked with all my heart,
I loved with all my heart,
I cried with my heart out,
I cared with all my senses.
I opened my eyes
Found no one,
I was all alone
I realised it was a dream.
I wish the dream b true
Dreams r like winds
It just comes and goes
But this wind shattered me
Trying to realise I need to start again.
I asked the dream
Can you be with me
Till I realise it's not real,
He didn't bother.
Asked me to be practical,
Live less intense.
Be matured
And live in senses.

Thursday, December 22, 2016

നിൻ സ്നേഹം

നിൻ ശ്വാസം എൻ കാതിൽ കേൾക്കുന്നു
നിൻ അഴൽ എൻ ഹൃദയത്തിൽ മുഴങ്ങുന്നു
നിൻ കണ്ണീർ എൻ മാറിടത്തിൽ വീണു പൊള്ളുന്നു
നിൻ നൊമ്പരങ്ങൾ എൻ നെഞ്ച് കീറുന്നു.

ഞാൻ അറിയുന്നു നിൻ സ്നേഹം
ഞാൻ കേൾക്കുന്നു നിൻ രോദനം
ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു നിൻ വേദന

സ്നേഹിതേ, ഞാൻ പറയട്ടെ
നീ എൻ പ്രേമം അല്ല, നീ എൻ ഹൃദയം
നീ എൻ ആസക്തി അല്ല, എൻ ജീവൻ
നീ എൻ മോഹം അല്ല, എൻ സ്പന്ദനം.

നീ ഇല്ലാതെ എനിക്കു ജീവൻ ഇല്ല
നീ ഇല്ലാതെ എനിക്കു പ്രസന്നത ഇല്ല
നീ ഇല്ലാതെ എനിക്കു മിടിപ്പ് ഇല്ല
നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ആരുമല്ല.

Wednesday, December 14, 2016

Will Miss

You will look around
You wont find me
You will search me
I wont be available
You may dial me
I may not attend

You may walk around
My hands wont be there to hold yours
You may see the sunset
Without me beside you

I may be away
In a new world.
A World with new faces
A World with barriers
A World with no access to yours

I will miss your Presence
I will miss your Voice
I will miss your Care
I will miss your Love.Tuesday, December 13, 2016

ഏകാന്തത

ഏകാന്തതയുടെ ദേവ,
നിന്‍ ഗന്ധം എന്‍
ശ്വാസ കോശങ്ങളെ
വൃണപെടുത്തുന്നു.
നീ എന്‍ എല്ലാ-
മെല്ലാംമായിരുന്നൊരുനാള്‍
മറ്റെല്ലാം നശിച്ച്
ഏകാനായി നിന്നെ ഞാന്‍
മാടി വിളിച്ച നാള്‍
ഇന്നുമെന്‍ മനസ്സില്‍
ഉടയാത്ത ചിത്രമായി നില്‍കുന്നു.

സ്നേഹ ദൂതന്‍ മാറിയ നാള്‍
നിശബ്ദതയുടെ ഭീതിയില്‍
അകലെ നിന്‍ കാലൊച്ച
കേട്ട് ഞാന്‍ അറിഞ്ഞടുത്തു.
നീ എന്‍ മിത്രമായ നാള്‍
മുതല്‍ ലോകര്‍ എന്നില്‍
നിന്ന് അകന്നു മാറി.
സുഹൃത്തേ, എന്‍ മനം മടുത്തു.

അന്ന് എന്‍ പ്രിയതമ
കരിനീല കണ്ണുമായി
എന്നോട് ഒപ്പം നടന്നിരുന്നു.
എന്നാല്‍ ഇന്ന്
തീ തുപ്പും കണ്ണുമായി
നീ എനിക്ക് കാവല്‍ ഇരിക്കുന്നു.
നിന്‍ ഗന്ധം എത്ര രൂക്ഷം
എന്‍ ഹൃദയ നൊമ്പരം
അറിഞ്ഞിരുന്ന എന്‍ കളിപാവ
പോലും എന്നെ വിട്ടകന്നു.

ഈ ലോക മോദങ്ങളില്‍
ഞാന്‍ ഉഴന്നു നടന്നീല
എന്നിട്ടും മാലോകര്‍
എന്നെ വിട്ടകന്നു
വെറുതെ പോയി മറഞ്ഞു.

സ്നേഹിതാ ഒരു മാത്ര,
ഒരു മാത്ര മാത്രം
എന്നെ വിട്ടകലൂ
ഒരു കാലൊച്ച
ഒരു  നറു മണം.
ഒരു മാനവന്‍
എങ്കിലും കടന്നു വരട്ടെ
എന്‍ ചാരത്തേക്ക്‌
ഈ ലോകം വിടും മുന്‍പേ.


Written: 17/10/03
Edited : 14/12/16

ആര് നീ

ആര് നീ?
അനന്ത വിഹായുസിൽ
പാറി പറന്നിരുന്നതോ?
സ്വർഗ്ഗ കവാടത്തിൽ
നിന്ന് ഭൂവിലക്ക്
അയച്ച പൊടിയോ?

മാതാവിൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ
ഒരു കടുകു കണക്കെ
നീ ഉരുവായി.
മനസും ശരീരവും
മാസങ്ങൾ കൊണ്ട്
ഉറച്ചു തുടങ്ങി.

അന്തകാരത്തിൻ അടിമയോ
എന്ന് പാലയാവർത്തി
നീ ആരാഞ്ഞു.
കാലം തികഞ്ഞപ്പോൾ
നീ ഉരുവായി
വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കു.

ആര് നീ?
വെളിച്ചത്തിൻ അടിമയോ
എന്നായി അടുത്ത ചോദ്യം.
മർത്യര്‍ എല്ലാം അടിമകള്‍
ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ,
എല്ലാം അടിമകൾ.

നടക്കാൻ ആകാതെ
രണ്ടു വർഷം.
വാക്കുകൾ തെളിയാതെ
രണ്ടു വർഷം.
അക്ഷരങ്ങൾ പഠിക്കാൻ
അതിലേറെ വർഷം.
എന്നിട്ടും,
ആര് നീ?

വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു 
ലോകം വെട്ടി പിടിക്കാന്‍ 
ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. 
ലോകം അടിമയാക്കി
പിന്നീട്  ലോകവും വിട്ടു
ആര് നീ?

അടിമയെ നഷ്ടപെട്ടവര്‍ 
വേറൊരു അടിമയെ കണ്ടെത്തി
അടിമ തന്നോട് ചോദിച്ചു
ആര് നീ?

Saturday, December 10, 2016

അനിലന്‍

ആഞ്ഞടിച്ചുയരുന്ന അലകള്‍-
ക്കരികെ ഞാന്‍ ഒരു മാത്ര
പകച്ചു നിന്നപോള്‍ നിന്‍ മൃദു
കൈത്തളമെന്‍ മൂര്‍ദ്ധാവില്‍
തലോടിയ നിമിഷത്തില്‍ ആന്ദപാര-
വശ്യത്തില്‍ ഞാന്‍ ഒരു നേരെ-
മെന്നെ മറന്നു നിന്നതിന്‍ ശിക്ഷയോ
സോദര, ഈ കൊടും ചൂടില്‍ നീ
എന്നെ ഈകാനായി ഉപേക്ഷിച്ചത്...

നീലാകാശം മാഞ്ഞു, കര്‍മേഘ
കൂണുകള്‍ നിറയുന്നത് കണ്ടെന്‍ അന്തരംഗ-
ത്തില്‍ ശോകത്തിന്റെ ഒരു പിടി തീക്കനല്‍
ആളുന്നത് കണ്ടിട്ടുമെന്‍ സുഹൃത്തേ
എന്തേ അണക്കുവാന്‍ നീ വന്നീല...

തുടര്‍നുള്ള യാത്രയില്‍ ദിശയറിയാതെ
ഞാന മൈല്‍ കുറ്റിയില്‍ മൂകനായി
ഏകനായി ഇരുന്ന നാളില്‍ ഒരു
വഴികാട്ടിയായി നീ വന്നെന്‍ കരം
ഗ്രഹിച്ചു ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കുമെന്നു
വെറുതെ മോഹിച്ചാശിച്ചുപോയി...

ആളി പടര്‍ന്ന തീകരികിലൂടെ നീ വന്ന-
പോള്‍ നിന്‍ തീക്ഷണത
സഹിച്ചു നിന്‍ അരികില്‍ ഞാന്‍ ഇരുന്നത്-
കണ്ടിട്ട് നിന്‍ മനോഹര നയനങ്ങളില്‍
നിന്ന് ഉതിര്‍ന്നു വീണ ചുടു കണ്ണീര്‍ ഈ
ഭൂമിയില്ലല്ല, മറിച്ചെന്‍ ഹൃതിലാ-
നന്ന് പതിച്ചത്.

എന്നിരുന്നലുമാ നശിച്ച നിമിഷത്തിന്‍ മുന്‍പ്
ഒരു മാത്ര നീയെന്‍ തുനയ്കെത്തി -
യിരുന്നെങ്ങില്‍ ഇന്നി, നശിച്ച ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളില്‍
ഒരു മനോരോഗിയായി -
ഞാന്‍ .... ഇല്ല ...

എങ്കിലും ഈ അഴികുള്ളില്‍ നിന്നും
എന്‍ സുഹൃത്തേ "അനിലാ"
നിന്‍ സ്പര്‍ശനം ഞാനറിയുന്നു...

Written: 21/11/03

റോസാപ്പൂവ്

പൂവേ നിൻ നറുമണം എവിടേ പോയി?
നിൻ മധു നുകർനിരുന്ന വണ്ട് എവിടേ പോയി?
നിൻ സുന്ദര പൂവിതൾ
പുൽകി പോയിരുന്ന ഇളം കാറ്റ് എവിടേ പോയി?
നിൻ അന്ത്യ ദിനത്തിൽ അവയെല്ലാം പോയി മറഞ്ഞുവോ?
നിൻ അഴക് വർധിപ്പിച്ച ഹിമകണങ്ങൾ
ഇന്ന് നിൻ കണ്ണീറായി മാറിയോ?
അരുതു, ദുഖിക്കവേണ്ട
ജീവികൾക്കും അന്ത്യ ദിനത്തിൽ
ഇതേ സംഭവിപ്പൂ...
കൈയിലെടുത്തു താലോലിച്ച മാനവൻ
നിന്നെ ചവട്ടിയരച്ചന്നിരിക്കാം...
എന്നാലും എൻ പൂവേ നിൻ
ചുടു കണ്ണീർ ഭൂമിയുടെ തിരു നെറ്റിയിൽ
വീണു പൊള്ളരുതെ..
ക്ഷേമിക്ക, ഈ ലോകത്തോട്
കത്ത് രക്ഷിച്ച ധാരണിക്കു വേണ്ടി...

Written: 7/9/03

Friday, December 9, 2016

മരണദേവന്‍

മരണം എന്ന നിത്യ സ്വത്രന്ത്യമേ
നീ എന്ന് എന്‍ മേല്‍ കനിയും?
ഒരു മുക്തി, ഒരു വിശ്രമം
മോഹിച്ചു ഞാന്‍ കേഴുന്നു.
നിന്‍ ബലിഷ്ട കരങ്ങളിൽ
ഒന്ന് തൊടാൻ, ആ കരുത്ത് ഒന്ന്
അറിയാന്‍ ഞാന്‍ വെമ്പുന്നു.
വരൂ ദേവ ഒരു വേള
കാണാന്‍ വരൂ...
ജീവിത പന്ഥാവില്‍ ഞാന്‍
വൃധാ ഉഴലുന്നു, എന്തിനു?
സ്നേഹമില്ല കയങ്ങളില്‍ മുങ്ങി
പൊങ്ങുന്നു മനുഷ്യ കോലങ്ങള്‍
കണ്ടു ഞാന്‍ നടുങ്ങുമ്പോള്‍
എന്‍ കാര്‍ മേഘാവൃതമായ ഹൃദയത്തില്‍
പ്രകാശമായി നീ വന്നു പതിക്കും 
എന്ന പ്രത്യാശയിൽ ഞാൻ നടന്നു.
തമാസമരുതേ. 
തീമയമായ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വീണ
ആ തീകുണ്ഡം എവിടേ,
ആ അഗ്നിയെ ഞാൻ പുൽകട്ടെയോ?
സൂര്യപ്രകാശം ആദ്യമായി എൻ
കാതിൽ മന്ത്രിച്ചത് ശാപമോ,
അതോ അശാന്തിയുടെ മന്ത്രമോ.
ഭൂവിൽ വാഴുന്ന മർത്യന്
ഒരേ ഒരു വിശ്വാസം 
ഒരു നാൾ നിന്നെ പുൽകും എന്നത്.
എന്തിനീ ജീവിതം?
സൃഷ്ടീശ്വര നീ -
എവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു.
എൻ നെടുവീർപ്പുകൾ 
നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ?
നിൻ കാതിൽ അവർ 
ഈയം ഒഴിച്ചുവോ?
ഒരു കൈ മറുകൈ നൊമ്പരപ്പെടുത്തിയതും
ഒരു കണ്ണ്‌ മറുകണ്ണ് കുത്തി പൊടിച്ചതും
കണ്ടു ഞാൻ തകരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ 
കാത്തിരിക്കുന്നു.
ബലിഷ്‌ട കരങ്ങളും 
തീമയമായ കണ്ണുകളും
രക്ത വർണ്ണാങ്കിത നാവു -
മായി  അവൻ  വരും
എൻ മരണദേവൻ.

Written: 13/06/03

Wednesday, December 7, 2016

യാത്ര

എന്‍ മനമായ വിളക്കിലെ
അവസാന തിരിയും അണഞ്ഞു പോയി,
അണയിച്ചത് ആര്‍?
കാറ്റോ? അതോ എന്‍
കണ്ണീര്‍ തന്നെയോ.
ഒരിക്കലും തീരാത്ത
യാത്രയില്‍ എന്‍ പാത
ഇരുട്ടിലാണ്ട് പോയി.
വിശ്രമ സ്ഥലം എവിടെ
നേര്‍ വഴി ഏതു,
ഒരിറ്റു പ്രകാശം
ഒരു പുതു ജീവന്‍
എന്‍ കണ്ണീര്‍ പുഴ
ആ മഹാ സമുദ്രത്തില്‍ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞുവോ?
അറിയില്ല! ഒന്നും അറിയില്ല

Written : 24/08/03

ഉത്തരം

നദിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മരകുറ്റിയുടെ അവസാനം സമുദ്രത്തില്‍ ആണെങ്കില്‍, മനുഷ്യന്‍റെ അവസാനം മരണത്തില്‍ ആണ് എന്ന് ലോകര്‍കെല്ലാം അറിവുള്ള പരമ സത്യം.

മരണത്തിനു ശേഷം എവിടേ?
ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം...

ആ ഉത്തരത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് എന്ന് തീരും?

ഉത്തരം കിട്ടാത്ത അനേകം ചോദ്യങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ആണ് മനുഷ്യ ജീവിതം ഞെരുങ്ങി നീങ്ങി കൊണ്ടിരികുന്നത്... 

ഞാനും രാഷ്ട്രീയകാരന്‍

ഞാനും നീയും ഒന്ന്
നാമം ഒന്നിച്ചാല്‍ രാഷ്ട്രീയം
നാം വിഘടിച്ചാൽ അരാഷ്ട്രീയം

ഞാനും നീയും ഒന്ന്
നാം സ്നേഹിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം
നാം വെറുത്താൽ അരാഷ്ട്രീയം.

ജാതിയില്‍ അരാഷ്ട്രീയം
മതത്തില്‍ അരാഷ്ട്രീയം
സംഘത്തില്‍ അരാഷ്ട്രീയം
രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയമായി.

ദരിദ്രനെ സഹായിക്കും രാഷ്ട്രീയം
മുതലാളിയെ തുണയ്ക്കും രാഷ്ട്രീയം
അന്യനെ ഒരുമിപ്പിക്കും രാഷ്ട്രീയം
സമുഹത്തെ ഉരസിപ്പിക്കും രാഷ്ട്രീയം

ഞാനും ഒരു രാഷ്ട്രീയകാരന്‍
സ്നേഹത്തിന്‍റെ രാഷ്ട്രീയം
സഹോദര്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം
നന്മയുടെ രാഷ്ട്രീയം.
Tuesday, December 6, 2016

കാമം

ഞാൻ കത്തും കനൽ
ഞാൻ നോക്കും മർത്യർ
എരിയും മനം
തിളക്കും നിണം.

എനിക്ക് മുന്നിൽ -
ലിംഗ ഭേദങ്ങള്‍ ഇല്ല
പ്രായ ഭേദങ്ങള്‍ ഇല്ല
വര്‍ണ്ണ ഭേദങ്ങള്‍ ഇല്ല. 

ഉള്ളത് ഒന്ന് മാത്രം 
"ആവേശം"
ഒരു നിമിഷം 
കൊണ്ട് തീരുമാവേശം.

രാത്രിയുടെ കട്ട ഇരുട്ടില്‍
വിജനതയുടെ തീരങ്ങളില്‍
നിശബ്തതയുടെ അകമ്പടിയില്‍
ആ രോദനം പുളകിതം.

എനിക്ക് മുന്നില്‍ - 
എല്ലാം വസ്തു 
ആവേശ തിമര്‍പ്പ്
തീര്‍ക്കും ഇര. 

ചുടു ചോര തിളക്കുമ്പോള്‍ 
അന്ധനായി  
വലിച്ചു കീറും 
കുരുന്നു ബാല്യം.

പൊട്ടിയ വളകള്‍ 
കീറിയ വസത്രം 
ഇറ്റ്‌ വീഴും ചുടു നിണം
തരും വീണ്ടും ആവേശം. 

പ്രേമം അല്ല 
സ്നേഹം അല്ലെ 
കരുതല്‍ അല്ല
വെറും കാമം. 

കാമത്താല്‍ അന്ധന്‍ 
കാമത്താല്‍ ബധിരന്‍
കാമത്താല്‍ മൂകന്‍ 
സര്‍വവും കാമം. Monday, December 5, 2016

നന്മ

നന്മ ചെയ്യൂ സോദരാ
നീ വസിക്കുന്ന ലോകത്തോട്
നന്മ ചെയ്യൂ സോദരാ
നീ അറിയുന്ന മാനവനോട്.

ഒരു നോക്കിൽ നന്മ ഉണ്ട്
ഒരു ചിരിയിൽ നന്മ ഉണ്ട്
ഒരു തലോടലിൽ നന്മ ഉണ്ട്
നന്മ ചെയ്യൂ സോദരാ.

ഇനി കുറച്ചു ദൂരം മാത്രം
നാം ഒരുമിച്ചുള്ള യാത്ര
എന്തിനു ഏഷണിയും പരാതിയും
നന്മ ചെയ്യൂ സോദരാ.

ലോകം വലുത്
ജനം അനേകായിരം
ഇന്നിന്റെ ചെറു നന്മ
നാളെയെ മാറ്റിയെക്കാം.

തുടങ്ങട്ടെ നിന്നിൽ നിന്നും
പടരട്ടെ വാനിലും ഊഴിയിലും
തിന്മയെ നന്മ മാറ്റട്ടെ
നന്മ ചെയ്യൂ സോദരാ.

Sunday, December 4, 2016

നടന്നു നീങ്ങി

അവള്‍ നടന്നു നീങ്ങി
ജനസമുദ്രത്തില്‍ ഒരു ഒച്ചിനെ പോലെ
തട്ടി വീഴുമോ എന്ന് ഭയപെട്ടു ഞാന്‍
ഓരോ കാല്‍വെപ്പ്‌ നോക്കി നിന്നു.

ഒഴുകുന്ന സമുദ്രം അവളുടെ ലക്‌ഷ്യം മായിച്ചില്ല
അടിക്കുന തിരകള്‍ അവള്‍ കണ്ടില്ല
പായുന്നത്‌ വാഹനങ്ങളെന്നോ അറിഞ്ഞില്ല
മെല്ലെ അവള്‍ നടന്നു നീങ്ങി

ചിലര്‍ ചിരിച്ചു
ചിലര്‍ പരിഹസിച്ചു
ചിലര്‍ ആട്ടിപായിച്ചു
മെല്ലെ അവള്‍ നടന്നു നീങ്ങി

മുന്നില്‍ തടസം എന്ന് അറിയാതെ
അരികില്‍ കുഴി എന്നറിയാതെ
അളന്നു മുറിച്ചും കിഴിച്ചും
മെല്ലെ അവള്‍ നടന്നു നീങ്ങി


എന്തിനു സൃഷ്ടി കര്‍ത്താവു
ഇങ്ങനൊരു ജന്മം നല്‍കി.
എങ്ങനെ ലക്ഷ്യത്തില്‍ എത്തും
എന്ന് ഞാന്‍ നിനച്ചു പോയി.

കണ്ണില്‍ ഈറനും
മനസ്സില്‍ ഇരുട്ടും
കാലുകള്‍ക്ക് ഭാരവുംമായി
മെല്ലെ ഞാനും നടന്നു നീങ്ങി

Saturday, December 3, 2016

അന്ധനോ സംഘിയോ?

വെളിച്ചമല്ല ഇരുട്ടെന്നു അവര്‍
വെയിലല്ല മഴ എന്നവര്‍ 
സമുദ്രമല്ല മരുഭൂമി എന്നവര്‍ 
സന്തോഷമല്ല സന്താപംമെന്നും അവര്‍.

ചിരിയല്ല കരച്ചില്‍ എന്നവര്‍
ശാന്തിയല്ല ഭീതി എന്നവര്‍ 
സ്നേഹമല്ല വെറുപ്പെന്നവര്‍
മിത്രം അല്ല ശത്രുവെന്നും അവര്‍.

വിശ്വാസമല്ല അവിശ്വാസം എന്നവര്‍
ഭക്തി അല്ല അഭക്തി എന്നവര്‍
സൗഹാര്‍ദ്ദമല്ല ശത്രുത എന്നവര്‍
ബഹുമതിയല്ല ലജ്ജയെന്നവര്‍.

ഇവര്‍ അന്ധരോ? 
ബുധിഹീനരോ?
സ്തുതിപാടകരോ?
സംഘികളോ?

Friday, December 2, 2016

ആരോ അവര്‍

കണ്ണ് തുറന്നു കണ്ടതാരെയോ അവള്‍ അമ്മ
അവള്‍ കാണിച്ച പുരഷന്‍ അച്ഛന്‍
അവര്‍ വിളിച്ച നാമമോ എന്‍ പേര്‍
അവര്‍ കാണിച്ചവര്‍ സഹോദങ്ങള്‍ 
ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ ആരൊക്കെയോ അവര്‍ വീട്ടുകാര്‍
ഒരുമിച്ചു കളിച്ചു തുടങ്ങിയവര്‍ കൂട്ടുകാര്‍
വിദ്യ പടിപിച്ചവര്‍ അധ്യാപകര്‍
എല്ലാവരും ചേര്‍ന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചവള്‍ ഭാര്യ. 
വീണ്ടും ഒരാവര്‍ത്തനം
പുതിയ ഞാന്‍ എന്‍റെ മക്കള്‍ 

മഴ മാറി വെയില്‍ വന്നു 
കറുപ്പ് പോയി വെളുപ്പു വന്നു 
സ്നേഹം മാറി വെറുപ്പ്‌ വന്നു
കണ്ടിരിക്കും ജനം മാറി മറിഞ്ഞു

ആരോ വഴിനടത്തി 
ആരോ ആക്രോശിച്ചു
ആരോ കടന്നു പിടിച്ചു 
ആരോ വാതിലടച്ചു 

ഓര്‍മ്മകള്‍ മരവിച്ചു
കണ്ണുകള്‍ അടഞ്ഞു
ശരീരം തണുത്തു
ശ്വാസം പോയി മറഞ്ഞു

ആരൊക്കെയോ പുതപ്പിച്ചു
ആരൊക്കെയോ വിലപിച്ചു 
ആരൊക്കെയോ ചിരിച്ചു
ആരൊക്കെയോ കത്തിച്ചു 

ആരാണ് ഞാന്‍ 
ആരാണ് ശരി 
ആരോ നിശ്ചയിച്ചു -
പഠിപ്പിച്ച എന്തോ !

 പാവ

ചിരിക്കുന്ന പാവ
ചാടുന്ന പാവ
മിണ്ടാത്ത പാവ
കരയാത്ത പാവ

തല്ലു കൊള്ളുന്ന പാവ
ചീത്ത കേള്‍കുന്ന പാവ
മിണ്ടാത്ത പാവ
കരയാത്ത പാവ

ഓടുന്ന പാവ
ഏറു കൊള്ളുന്ന പാവ
മിണ്ടാത്ത പാവ
കരയാത്ത പാവ

ഹൃദയം നോവുന്ന പാവ
മനം മടുക്കാത്ത പാവ
മിണ്ടാത്ത പാവ
കരയാത്ത പാവ
കാലം

കാലം നീങ്ങുന്നു
ഞാന്‍ ഇല്ലെങ്കിലും

എന്‍റെ ശബ്ദവും
എന്‍റെ രൂപവും
മാഞ്ഞു പോയി
എങ്കിലും കാലം നീങ്ങുന്നു

ഒന്നും മാറിയില്ല
ഒന്നിനും മാറ്റമില്ല
മാറിയത് ഞാന്‍ മാത്രം
ഈ ലോകത്തില്‍ നിന്ന്

പറിച്ചെടുത്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞു
പിന്നെയും എടുത്തു
ചുഴറ്റി എറിഞ്ഞു
എന്‍ ജീവന്‍ പോയി മറയുവോളം

Sunday, November 27, 2016

കാത്തിരിപ്പ്

ഒരിക്കലും വരാത്ത ഫോണിനായി ഞാന്‍
ഒരിക്കലും ചലിക്കാത്ത കോളിംഗ് ബില്ലിനായി
ഒരിക്കലും കേള്‍കാത്ത കാല്‍ പെരുമാറ്റത്തിനായി  
ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത സ്നേഹത്തിനായി
ഒരിക്കലും വരാത്ത വിളിക്കായി
കാത്തിരുന്നു ഒരിക്കലും വരാതെ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി!

Saturday, October 29, 2016


Magicians rule the Virtual World

The street was on its own. Some people enjoying the nature, some sipping hot coffee & chatting. Street sellers shouting and inviting people around. Dancers and musicians performing for their livelihood. People had the Freedom of speech, Freedom of thought and Freedom of vision in that street. Suddenly a magician came in. Mr. G started collecting personal details of everyone. He linked their schools, college friends. People liked the magic. Another magician Mr. F joined the street and allowed them to connect unknowns in more professional manner. Above all he invited each on to the stage and gave them more freedom. People started running to stage and interest levels kept growing. Days and months passed they wer still in the stage, talking to themselves, shutting their mind n eyes to real life. It was the beginning of Virtual world. Many more magicians joined them. Mr. W being the latest. He grabbed much more details from each of them and forced to be with him. The crowd never realized they are loosing their Freedom of Speech, their Freedom of Thought and Freedom of vision. They kept mesmerizing in the magic. And the Virtual magic still continues...

Sunday, June 24, 2012

Fast and Furious ?

Yesterday while driving back from Bro's house got the new topic for blog. Two reckless drivers made me irritaed. I was about to skid from bike for same reason.

Incident #01:
A guy and a lady in bike, doing a decent drive. Suddently he started drawing zig zig in road. I slowed down to check everything is fine.
Scene_01 # (Camera from the biker guy's angle) The guy was struggling to take his mobile phone from his pocket. He took it out, probably said a "Hello", passed the phone to his wife, who was sitting in back seat.
Scene_02 # (Camera from my angle). The bike ahead is going through a clean straight line. Suddently started doing Zigzag. The bikers including me about to skid.Incident #02:
A car driver got reminded of the game "Need for speed" and was trying to hit other drivers including me.
Scene_01 # (Camera from the car guy's angle) Mobile was ringing and driver takes the mobile and starts his talk leisurely. Controlling the steering of car with one Finger? 
Scene_02 # (Camera from my angle). I am driving in moderate speed. Suddently a car comes to hit me from side, i turned to other side and there it comes again. It was another Zigzag from car driver.


Analysis: Dozens of thoughts came to my mind. Both the incidents took place in nick of time. It could have created an easy accident scene like a movie. What is the cause? Both the drivers got out of control, just because they wanted to talk in mobile.

Was it an urgent call, so that he had to talk while driving?

Time changed and technology changed the world. People shifted from Wired to Wireless. Life is so fast. Everyone needs everything in a nick of time ?  People before a decade used to wait till others come back home. When wired phone came to picture, they waited to talk to others when they reach home. Now everything is too fast.

I have read an article recently. Facebook and other social networking sites changing the mentality of children very much. They upload a picture or update their status, get LIKES / Comments in short time. This makes them to expect everything in same pace. If its no happening they get depressed.

Everyday I hurry to office through the traffic jams in my bike and never had a chance to look at the surrondings. Mostly the speedometer will be in 80-90 km/hr.I took an auto ride to office last week. It was a different office "TRIP". I enjoyed the cool breeze, felt how beautiful are the roads.  It gave me a thought "To Slow Down".

Always remember to slow down in life; live, breathe, and learn; take a look around you whenever you have time and never forget everything and every person that has the least place within your heart.

Sunday, June 3, 2012

Magic slate?


“I wish I was still a school boy and kid of my parents! The older you are more stress you get and lose your peace.” This was my last FB status update. Many thoughts came to my mind before updating it. I thought I should write it as a blog. It’s almost 6 calendar months I scribbled something.


As everyone I was also irritated with my homework’s, class tests and somehow wanted to complete my schools. My parents always used to tell this is your Golden period, so enjoy it and learn things. You will never get this period back. Once I am back from school without changing, used to iterate the stories of the day to mom. Long stories, from the moment when she left me to school van till I am back home..


I was happy when I finished my middle-school. High school students were allowed to wear long pants and I was having a feeling, I am also growing. High school passed in nick of time. It was a War field, where I was only player in my side. Giants like Algebra, Geometry, and Organic Chemistry decorated titles of opponents. I hardly got any time to talk to my parents once I was back from school. Time was fleeing.


School and college days went like seasons. Spring was waiting for summer, then autumn, winter and again spring. Never realized how fast everything was over. Was it a Hollywood film? What was the climax? I got a job with good salary and I figured out its time to settle down.


I never thought my parents were also growing old with me. I believed they are still in their 40’s just as I have seen them in my school days. It was more shocking when I heard they are getting retired. In a way I was happy thinking at least they will get some time to breathe when they retire. I was getting more engaged. My Mom used to call me home to visit them. I kept on repeating my mantra. “No mom, I am busy. You don’t know how tough work is? It’s challenging”.


Trees shed leaves in autumn and regained in spring. It was still old Bug fixing and product releases for me. Mom was waiting near the window counting the leaves shedding and then the rain drops.


I really wish I was still a school boy and kid of my parents. I wish I can go school every day, share my day’s story to my mom and play in my home garden. I know gone times won’t come back. But I really wish if God could give me the power of a Magic slate to erase everything and go back to old time again. 

Wednesday, December 7, 2011

Trip 4: Belvadi - Halebeedu - Belur

After a short vacation I was back from Kerala. Was having enough plans to shoot "God's Own Country". But i couldn take my gun outside due to so many issues. Once I came back, i was literally jumping to pool of Backlog work @ ofc. I really needed to take my cam out.

Friday night didnt sleep till 1 AM. Suddently planed for a trip. Wheels started rolling to Belur. We planned to go to Chikmagalur on the way to Belur. Plans got changed soon. Took the route to Bangalore> Tumkur > Gubbi > Tiptur > Arasikera > Belavadi.

While going to Halebeedu Karnataka Tourism Board showed Belavadi. Had a google search then and found some pictures of nice temple. Turned to Belavadi temple. It is a small temple. Something really like Somanthpura. But have more area than Somanathpura.

Quickly clicked couple of pictures, started off to Halebeedu. Had a breakfast from there a small shop nearby. Shopkeeper welcomed us with bits and pieces of Malayalam :) Haleebedu was filled with so many visitors. Guides were lined up to receive the tourists. I feel even though Somanthpura is small it is more exciting than Belavadi and Halebeedu.

We had a plan to start back to Bangalore by 1 PM atleast. I got really tired and felt sleepy. Next target was Belur. We missed the way to temple and drove about 8 KM. Put the reverse gear and came back. First i thought we will skip Belur and go back. Then it would have been a big loss.

Belur is amazing. I remember visiting Thanjavur Temple. I feel Belur is also having same area as Thanjavur. But Archi wise Belur is great. I couldn stop clicking. My 4 GB mem card got over.

We started off by 12.30 - 1.00 PM. Took other way. Belur > Hassan > Channarayapattana > Nelamangala > Bangalore . For first 20 kms i hated driving. After that it was amazing road. Speedo meter was taking rest at 140 km/hr most of the time. Back to bangalore by 4.

It was a long trip. Trip Meter ticked 490 kms when i stopped at home. I enjoyed a lot.
It is a must see place for all Archi lovers. I bowed before all the ppl who worked for those temples. They are really great. For the fast food / KFC generation how many years it will take to complete a temple like that?

Saturday, November 19, 2011

Hell n Heaven with God, The Google !

Trips are always guided by my Google map in BB! I trusted them more than sign boards! We never checked the routes before we leave! This is a real story where he broke my trust!

It was not a trip but just a nightout to Forum Value Mall in White field, Bangalore! Recently we moved to new house! We started from Forum Mall at 11.00 PM! My bro told there is a short cut to our place! We thought will take the help of our trustful servant, Google maps! As always I was riding and he was guiding me! Slowly we realised we are moving out of city! Roads turned out dark and leaded to thick forest! We trusted maps and thought that's the short cut, kept moving forward! Google was God and real God was playing the role of the music director.

Music Director mixed some new tones in the frame which we didn't realize! The happy mood was changing to silence and then fear! We were in deep forest! I was not looking around but was riding too fast to reach the city road!

My cousin saw sign boards of danger and prohibited areas! No street lights, everywhere thick forest and dark! Cross checked maps and found the destination is near! We were happy! Atlast map stopped us the in destination!

We looked around! We realised it is not our home but some Bank ATM! We didn't know we're to go! No one around to ask! Google the God failed to take us home! Real god stopped his music and put a long silence which made the scene more horrifying! Was afriad to go back! Atlast gave a pat on Frazer thinking he will show us the right path! Kick started again! Moved forward! Sudently We heard a clap sound! It was from the director? Did he introduced some new scenes? It was a happy moment! Stopped the bike! Thought there is someone who can help us! But...

I will put the real story board here! This is the scene: "A big Banyan Tree, a Dog sitting near! An old man who is smoking!" Camera moved so close to him. That was the maximum we could bear.

I just raised the bike to maximum and cleared off from the frame before director said Action! After riding some more time in forest we could see a different world in other side! A world with full of city lights! No darkness! Camera focused around us and found dark forest way leading us! We knew we want to reach the other world, but how? I felt like we are seeing Hell and Heaven! We tried to call my big brother to help! But phone was not having network coverage!

I thought about last judgement day. It will be a similar scene? Those who are in Hell can see people in Heaven? Even if ppl der want to help they can't?

After so many rosaries and prayers we reached home! It taught us a lesson! Google is next to God! It will help us many times, but it will take us to Hell and heaven also! So Beware!

Trip 3: Somanthpura

Avenger wheels got exhausted after rolling through the city traffic! I could feel his grief on me! Even I wanted a relief from the stressful schedule! It was quite sometime I hit F5 in my life! Really wanted a refresh!

Villages always gave my lungs extra energy! Smoke in the city have gave them a tribal / negro look! Probably when they get some fresh air it feels like a cynthol bath :).

This time I wanted to try out Somanthpura! My dad kept on telling I should do some amount of home work before I go for next trip! He wanted me to learn the history and geography of the place were I go!

In Karnataka there are only 3 temples which was built on Hoysala architecture! Belur, Halebedu, Somanthpura! Belur and Halebedu is bit far for me, so thought will visit Somanathpura first! Updated my Facebook status thinking someone will join me! But no one turned up! I had to work till 11 at Friday night! Didn't get a chance to put petrol also! Thought will put trip on hold!

Sleep stopped his journey by 4.00 AM! I had to get up! In no time Avenger got started in the first kick! This time it was only me and my Avenger! Roads welcomed me with thick fogs! I couldn drive! Petrol got over when I reached Electronic city! Filled from a local pump and started on to nice road! Avenger started showing his power till I reach Mandya! He ran like a race horse with all energy! I was riding at 130-140! Nature pulled me to look at her early morning beauty many times! Mandya is sugar city! Moreover it have so many paddy fields! I couldn stop myself taking out my Third eye! I had a tough time to click as the early sun rays we're playing hide n seek with dew drops in paddy field! I was amazed at the beauty of the dew drops! At last they winked at me and I captured a frame!

From Mandya the 40 kms felt like 400 kms! I can't call it as roads! Probably Bullock carts dont need decent roads! But I enjoyed riding it, seeing the typical village scenes!

Without much difficulty I reached Somanthpura Devasthana! I have no words for what I saw there! I felt like an ant who is nothing before the amazing archi temple! Stunning! I forgot photography and why I was there! I was enjoying every bits and pieces of the temples! Walls, floors, interiors! Breath taking views!

I started back by 10.30 AM! But the village road made my Avenger angry and he stopped running with a roaring sound! It was tough time for me to find a garage! Got it repaired in another hour! Started back by 12.00 after a small lunch in a road side Dhaba under a gigantic tree! It took only couple of seconds to forget the bullock cart roads and my avenger started roaring like a lion! Another 1.5 hours I m back home!

I always enjoyed every trip I go and tried to learn something! This trip was different from all! I traveled alone and drove 350 kms! I felt the power of man and his mind after seeing the huge archi temple! You just have to believe what you are and that will take u to heights you can't even imagine!

Saturday, September 3, 2011

Trip 2: Melkote

Shortlisted two places for Trip 2, Madhugiri or Melkote. Fever was still strong. Was not sure where to go. Finally at midnight finalized Melkote. Planned to cover Kere thonnur on the way.

Melukote (Kannada: ಮೇಲುಕೋಟೆ) in Pandavapura taluk of Mandya district, Karnataka, is one of the sacred places in Karnataka. The place is also known as Thirunarayanapuram. It is built on rocky hills known as Yadavagiri or Yadugiri overlooking the Cauvery valley. It is about 51 km from Mysore and 133 km from Bangalore. (Wikipedia)

Woke up at 3.30 AM. I was not able to stand cos of the fever. But didnt want to cancel this trip also. (Cancelled Jayamangali on Thursday due to high fever). This time it was Dr. Rajeev ready for the trip. I was happy that if i fall sick in between he will take care of me :)

We started at 4.30 AM. Mysore road is too good to drive in morning. No traffic. I started feeling dizziness. So handed the handle to Rajeev and thought of enjoying the early morning sitting in back of bike. But rain started pouring. I really got irritated. Have fever and apart from that, rain also.

Every trip will give lot of lessons to learn. This time it was "Not to go for any trip if you are not 100% fit :P ". I really got worried, we have to travel 150+ kms to reach Melkote.

Stopped at Mandya for breakfast. Time was 7.15 AM. From there it is just 38 kms to Melkote. The road is not that great. But i enjoyed every bit of it. I felt i am travelling through some interior parts of Kerala. Full of Green. Paddy fields. So many agriculture lands .(I doubt you can see the same in Kerala these days.) Mandya is a the City of Sugar.

Finally when the speedometer reached 150, we parked the bike in Kalyani (Pond near to Temple @ Melkote). It is a huge pond. I was enjoying the silence and the cool climate. Rajeev started clicking. I was not feeling to frame anything. Once we reached the top of Temple it was just awesome.

Rajeev went for the pooja inside and i played hide and seek with one of our fore father a cute monkey :P Clicked couple of pictures of him. Fever started acting again. I took one more pill before the Dr. came.

Was not at all in a mood to start back. But sun was hitting directly to my head. We started by around 11.30 AM. Stopped for some portfolio pics near a lake. :) A very good place for a model shoot. I really wised I had a model there :)

We skipped Kere Thonnur and started back to Bangalore. While clock ticked 1.00 tummy started crying and we stopped after Mandya in a Punjabi Dhaba. It is build in the shade of a big tree. I enjoyed the cool breeze and nice food. I wanted to sleep enjoying the cool breeze.

By the time we reached home at 3.30 PM i was pretty sure i will miss Trip 3, which we planned for tomom. Again down with fever :(Wednesday, August 31, 2011

Season II Kick Off - Trip 1 : Kolar

Its a long time I wrote something. So here you go with the Season II Kick off :P

After 2 weeks of laziness, I badly wanted to take my camera out. Checked with some shutter bugs about a plan and we fixed for Thursday. I couldn wait to take out my camera. I wanted to break the ice before i go for the trip. Street Photography always breaks the ice :)

I thought of street photography for today (31/08/2011). Fever didnt allow me to wake up early morning. Managed to wake up at 8.00 AM, took my cam kit left home. My Destination was the KR Puram Market to capture some Ganesha Idols. But when i took the camera I didnt feel like going back. I drove straight. Moved the Destination to Hoskote. I was driving so leisurely in 40-50 km speed. Just wanted to enjoy the ride. Probably first ride alone.

On the way you will so many agriculture farms nearby roads. Some with Cauliflower, Cabbage, Tomato. There were flower farms with Rose, 'Jamandi' and other stuff. I saw small kids in the farm plucking flowers. I stopped couple of times and did some random shoots. Then slowly headed to the flower gardens. Was bit afraid thinking how the people will react. I am not that comfortable with Kannada, can manage with Hindi or English (Recalled the incident when we tripped to Lepkashi. I spoke in Hindi and ppl replied in Telegu. They didnt even understand Hindi ).

But here the reception was not bad. Children posed for pictures, elder guys came and showed me different farms of Tomato, cabbage and flowers. Clicked couple of pics and moved.

Again i changed my destination to 'Kolar'. Slowly drove till Kolar. On the way i might have stopped at about 10-15 places to click one or the other. Saw a big ground full of tomato.

Once i reached Kolar, i lost my patience and fever started attacking me again. Thought of going to Kolarama Temple, but i got really tired then.

By 11.10 i started back to bangalore. Non Stop to KR puram. Reached Home by 11.40. Even though the wind was against the direction, i touched 135-140 for the first time.

Will post the pictures soon. Tomom we have plans to go to Madhugiri and Jayamangali blackbuck reserve. Wait for the next Trip.

Thanks for your time. See you again soon.
Friday, August 5, 2011

A Pause - Red signal for a min

Its after a long time I am taking my pen to scribble something! I was running in back of something! Or life was pushing me hard to do something? Was it successful? I have no answer!


I was rushing to multiplex yesterday night for a film! It was almost time to start the show so I was rolling my wheels on 90's! But unfortunately I got stuck in signal near to movie theater! "A One minute" signal!

It gave me a small topic for my blog! Even I was busy in my life! Wanted to do a lot and didn't have any time to waste! No time to write blogs, listen music, not even for friends! Days n nights spend in a hurry! A hurry which never ended!


But sometimes just like a Red Signal, life itself gives a pause! A signal to stop! We will be dumb founded! No word, no thought, no action! I would say that's the best time in your life! A time to think about you! About ur journey of life!


Stop facebook, stop orkut stop tweeting, stop blogging! At least for a week!

Feel the nature around!
Feel the people around!
Feel the song of birds near your window!
Feel the cold breeze while you walk!
Feel everything!

Rejuvenate yourself get back to your life!

Thursday, April 14, 2011

"Joker"

Born in a big ring,
Faces come n go,
Differ in expressions
Smile, laugh, sigh!

Join the ring with mask
with no water in eyes
tears spoil ur colors
Colors make u wat u r,

Cry for a laugh
Joke for a laugh
Laugh for a laugh
Joker is for laugh

Tuesday, February 8, 2011

Midnight Shocks - "The Killer Road Humps"

Unscientific ‘killer’ road humps in the City are posing problems to the vehicle-riders, according to Home Minister V S Acharya.If you are in evening shift and returning to home after midnight be careful while you drive, esp two wheelers. "Killer Humps" would have taken birth in less than 10 hours. It is a common scenario in Bangalore City. New Humps are born mostly in midnight.


Did you know that of the innumerable road humps (or speed breakers) in the city, only 282 are authorised by the Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike (BBMP)? All the others, according to the BBMP, are unauthorised and do not have any mention in their records.


A lot of these humps do not even have white lines marked on them so that they stand out from a distance.Many two wheeler has developed "spine" problems. There are several accidents which took the lives on the spot.


Suryaprakash Chavan, 22, was on his way back home after dropping his friend in BTM Layout at 12 midnight. One of his friends Swagat Senapati was also with him on another two wheeler. Because the road bump was unmarked Chavan missed it; his motorbike jumped the breaker and he hit the divider. Chavan died on the spot.


In theory, for any hump to come up on a road the Traffic Police has to notify the Traffic Engineering Cell (TEC) of the BBMP. The TEC consists of three executive engineers, four assistant executive engineers and six assistant engineers. This cell is responsible for constructing all the road humps, pedestrian ways, barricades, road dividers etc.

The Indian Road Congress has made certain rules and regulations specifically to be followed in the construction of road humps. The rules of the Indian Road Congress are as follows:


  1. Central Height: 10-12 cm; Shape: Parabola; Width: 3.5 metres; Length: same as road width.
  2. Road humps should be painted in a 'V' shape and illuminated by solar cat's eyes (solar cells embedded on pavements/road that reflect sun rays and glow in the dark) to make them visible.
  3. The humps should not be more than five metres away from the junction or the intersection.
  4. Two signboards, one at 20 to 30 metres and another 10 metres away from the hump should be placed for the commuters to know about the road humps ahead. Intrusion of tree branches should be prevented.
  5. Road humps should be put up only on the main roads and not on the cross roads.
  6. In ‘rumble strips’, (humps that have around 5 to 10 strips together), the width of each strip is to be one foot and the gap between each strip, one foot.
Not surprisingly, these rules of the IRC are not available with the BBMP, and thus, not many of the road humps are built according to these standards.


Only thing we can do is to be careful while driving at midnights. There may be many new born babies waiting!(Ref: Some points taken from Supriya Khandekar's article who is a staff journalist at Citizen Matters.)Bangalore Heroes - 2 : "The Stray dogs"


There was a small coloum in all daily and online news channels about an incident happened on Jan 13th. Baby mauled to death by stray dogs. In a brick construction site stray dogs riped apart a 2-year old baby. Dogs tore away portions of his arm and leg.


Why this is not take care of? BBMP spends about Rs.6.04 Core. From past 2 years the dogs have reached a mark of 3 lakh. Dogs chase children while they go to schools and come back. Kids are afriad to go out and play in the roads. "Hero's" turns villans for kids. Two wheeler travelers are chased by them. Some hit them and met with accidents.


According to a court directive, BBMP is not allowed to kill the dogs, though it's allowed to sterilise the dogs and release them in the areas they were caught from. If anyone kills them Animal Rights Org make them as big issues.


"Animal rights organisations, which are so eager to exhibit their kindness to these dogs, must take all of them into their fold, feed them and protect them within their four walls rather than letting them out on the streets."


Human is more important than Animals. It doesnt mean that we have to kill for the human's to survive. Atleast some measure should be taken care to protect the kids and children.


Monday, February 7, 2011

"Use and Throw"

Population increased drastically over the last decade. Fast food and HiTech Malls changed the life style of common man. People are more attracted to "Use and Throw" methodology. It is an easy way to spend life. No worries, no time waste. But there are some major concerns popping out. One among them is "Waste Management".


One after the other flats are emerging that too in nick of time. Still people couldn find any good place to stay in metro cities. Then what about Waste Management? Each guy has two bags while going to office! One bag will be laptop and other will be previous day's waste. On the way they will push it to some where. Even though Metro cities have there own way to collect the waste, it is not properly executed.
"Waste Management" should be replaced to a term called "Resource Management". The wastes each one can be classified as degradable and non-degradable. Collection can be done as seperate. First collect the plastics and other materials and recycle it. Degradable wastes can be used for several other things including bio gas etc. It has been telling and writing from old times by many people. Then why not to give it a try?


Use and throw culture gave a new definition for the term "Waste". It cannot be termed as "Not completely unusable" anymore. Rather "Single use".

Friday, February 4, 2011

"The Local Markets" - Picture Frame in Future?


"A market is any one of a variety of systems, institutions, procedures, social relations and infrastructures whereby businesses sell their goods, services and labor to people in exchange for money." - Wikipedia


Market is an arrangement that allows buyers and sellers to exchange goods. A decade before layman mainly depended on Local Markets to fill their kitchen. In a nick of time villages turned cities. Thatched roof got concreted. "Vegetables" who suffered the severe hot from sun in the markets were placed in air conditioned freezers.

Professionals found easy after the smooth transition. Hi-Tech Malls came up with packets of frozen fish and meat. It was easily accessible for everyone. No Pollution, No Rush, No Bargain. Cool and Smooth place.Big Bazar's came up giving more options.

Then What will happen to these Local Markets? Will they survive? Will it be a picture frame in future?

Wednesday, February 2, 2011

Airtel - Express yourself! - 2

The story still continues...

I asked the Nodal officer and Appellate Desk to cancel the request for my connection. They informed they cant give documents back as they have to keep it for record. I asked them to send a formal mail stating the same. They told they cant. But why?

After an hour long discussion they agreed and send me a mail telling i will get the refund amount soon! Do you think the story had a happy end?


Date : Feb 2 (4 days after discussion with Nodal Officer)
Time : 1.00 AM

Some people digging the road to my house. I thought its BDA people for some works. Didnt bother much.

10.00 AM
I was in office, and i got a call from my neighbour asking who dig the road! I told "No idea, May be BDA people"

12.30 PM
My Friend called me again and told its Airtel People who is doing the rest of digging work there. They are going to drill my wall. I asked him to stop them.

01.00 PM
I got call from Airtel office telling, my connection is activated and we have set a network for your house. Now they are going to drill the wall and get the cable inside.

I asked them to stop and rushed from office. I told them i have cancelled the connection. They were not having any information.

My Questions?
I told the Nodal officer the entire history of the case and asked to cancel the connection over phone. I have send a email CC'ing Nodal, Appellate Desk, customer care stating i dont want a
connection.

1. Who replied to mail and why they didnt communicate to other executives?
2. Seems like next month they will come with Monthly usage bill ?
3. What next?Monday, January 31, 2011

Airtel - Express yourself!

Let me Express myself for Airtel! A really bad customer experience from the Giant!

It was almost a month back i moved to Ramamurthy Nagar in Bangalore. Probably in this era, people need Internet more than food! I also wanted to get an Internet connection ASAP. I saw AIRTEL ad there. Called up the executive without wasting any time. He called me about 5-10 times in an hour telling he is on the way. I had some bad experience with Reliance and Tata before. So I was so happy to see the prompt response from the executive.

Amith, the so called "Senior Sales Executive" came to my house. Asked about the various schemes. Before submitting the documents and service charge I asked him whether "Airtel" is having connection here, or they need to put the junction box etc and start giving connection. He pointed to the yellow house just opposite to me which is having a connection and in 3 days of time, i will get the connection.

I waited for 4 days and didnt get any response from anyone, i called Amith for the updates. He didnt pick my call. After 5-6 calls, he send me a SMS telling, he will call me back as he is traveling.

I waited till next day and i called him. He didnt pick the call, so i dialed from my brothers no. Before the first ring he took the call. I got irritated and asked him why he was not picking my call. He told he was in meeting or so. I can call to customer care no and find the status.

When i called the customer care no, they told they dont have any application there and I should talk to the guy who came to my house. I called him from my brothers phone several times and he didnt pick the call.

I made a call from other no, and he attended the call. I told him, i am calling from another place and i need an Airtel connection. He told he will come to that place in 5 min. He started calling me in that no several times telling he is on the way. I met him at that place. He never expected it was me who called him. He started telling so many excuses and after talking to his manager, promised me i will get connection in the same day.

After 2 days i again called him which i was sure he wont pick the call. He didnt pick the call. I send an email to Nodal officer of Airtel stating the same. After 2 days i got a call from Airtel telling there is no connection as of now in that place. They need to get approval from BDA to dig the place and put the cables. It will take time.

This is my question:

"Why they gave false promises to customers?"
"Why he didnt pick the call and tell me the status?"

The reason why I opted for Airtel is just because of the Customer Service. Is this the customer Service they are providing?

I am planing to take this issue to "Consumer Court"!

Please suggest me friends!

Thursday, January 20, 2011

Bangalore Hero's !!!


It was a sad day for me. Just because of these guys (Photograph from google)! Heros' of Bangalore ??? these days! I read somewhere in Bangalore Daily, there are 2.5 Lakh street dogs in Bangalore. More than the people stay here? :P I never bothered these guys!


But Yesterday it made me to think about them a lot. My Cousin brother dropped me in office and he went back home. On the way "A Rally of Heros" came from service road and he happened to hit him! Fazer skid for another 100 m. Black Tar Road took his paints from complete left arm and awarded a dislocation for his shoulder!

When BBMP people come to catch the Hero's they run away? So who is the Culprit? Beware of "Real Hero's of Bangalore" when you drive bike here in Bangalore :)